POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordați societății noastre. Protecția datelor dv este de o importanță primordială pentru echipa noastră de management.

În principiu, este posibil să folosiți website-urile TROX Austria GmbH fără a furniza datele dv personale. Totuși, dacă un posesor al datelor dorește să facă uz de anumite servicii furnizate de către societatea noastră prin intermediul website-ului nostru, ar putea fi necesară procesarea datelor personale. Când este necesară procesarea datelor personale și nu există temei legal pentru astfel de procesare, vom obţine, în general, acordul de la posesorul datelor.

Datele personale ale unei persoane, cum ar fi numele, adresa, adresa de email sau numărul de telefon, sunt procesate în conformitate cu cerințele Regulamentului General de Protecție a Datelor și în conformitate cu regulamentele naționale pentru protecția datelor în vigoare pentru TROX Austria GmbH în legătură cu protecția datelor. Scopul acestei Politici de confidențialitate este de a oferi publicului informații cu privire la natura, obiectul și scopul datelor personale procesate de societatea noastră. În plus, această politică de confidențialitate clarifică drepturile de care beneficiază posesorii datelor.

TROX Austria, ca și controlor, a instaurat o serie de măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele personale procesate prin intermediul acestui website sunt furnizate cu protecție generală, cât mai mult cu putință. Totuși, transmiterea de date pe Internet se poate confrunta cu probleme grave de securitate, motiv pentru care nu este posibilă garantarea protecției absolute. De asemenea, posesorii datelor sunt rugați să comunice datele personale prin folosirea unor metode alternative, de exemplu prin telefon.

1 Definiția termenilor

Politica de confidențialitate a TROX Austria GmbH se bazează pe terminologia utilizată de autoritățile legislative europene pentru punerea în aplicare a Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR). Intenționăm ca politica noastră de confidențialitate să fie ușor de citit și de înțeles, atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. În acest sens, am dori, mai întâi să explicăm terminologia utilizată.

În această Politică de confidenţialitate și pe website-ul nostru, folosim următorii termeni, printre altele:

a) Date personale

'Date personale' înseamnă orice informații cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită 'posesorul datelor'). O persoană fizică este considerată identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special cu privire la un identificator cum ar fi numele, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale persoanei respective.

b) Posesorul datelor

'Posesorul datelor' înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date personale sunt procesate de către controlor.

c) Procesare

'Procesare' înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care sunt executate asupra datelor personale sau seturilor de date personale, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuirea sau punerea la dispoziție, în vreun mod, înstrăinarea sau combinarea, restricționarea, ştergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea la procesare

'Restricționarea la procesare' înseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita procesarea lor în viitor.

e) Profilarea

'Profilarea' înseamnă orice formă de automatizare de date personale constând din utilizarea acelor date personale pentru a evalua anumite aspecte personale cu o privire la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte cu privire la performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, încrederea, conduita, locația sau mișcările.

f)  Pseudonomizare

'Pseudonomizare' înseamnă procesarea datelor personale astfel încât datele personale să nu mai poată fi atribuite unui anumit posesor al datelor, fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste date suplimentare să fie păstrate separat și să facă subiectul măsurilor tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Controlor

'Controlor' înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, individual sau împreună cu alte persoane, stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor personale. Când scopul și mijloacele acestei procesări sunt stabilite de legislația Statelor Membre ale Uniunii, controlorul sau criteriile specifice pentru desemnare pot fi furnizate de legislația Statelor Membre ale Uniunii.

h) Procesor

'Procesor' înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care procesează datele personale în numele controlorului.

i) Recipient

'Recipient' înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism căreia îi sunt divulgate datele personale, indiferent dacă acestea sunt ale unei terțe părți sau nu. Totuși, autoritățile publice care ar putea primi date personale în cadrul unei anumite interogări în conformitate cu Legislația Statelor Membre ale Uniunii nu vor fi considerate ca recipienți.

j) Terță parte

'Terță parte' înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altele decât posesorul datelor, controlorul, procesorul și persoanele care, sub autoritatea directă a controlorului sau a procesorului, este autorizată pentru procesarea datelor personale.

k) Acord

'Acord' înseamnă orice indicații liber oferite, specifice, informate și clare ale voinței posesorului datelor, prin care acesta, printr-o declarație sau altă acțiune afirmativă clară, își dă acordul pentru procesarea datelor personale cu privire la persoana sa.

2 Numele și adresa controlorului

În contextul Regulamentului General pentru Protecția Datelor, altei legislații în vigoare pentru protecția datelor din Statele Membre ale Uniunii Europene și alte prevederi cu privire la protecția datelor, controlorul este:

TROX Austria GmbH
Lichtblaustraße 15
1220 Wien, Österreich
Webseite: www.trox.at

3 Numele și adresa ofiţerului pentru protecția datelor

Ofițerul pentru protecția datelor al controlorului este:

Mr. Karl Pusch
DPO Consult GmbH
Am Eisernen Tor 2/III
A-8010 Graz

Orice posesor al datelor poate contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor, în orice moment, cu orice întrebări sau sugestii cu privire la protecția datelor.

email: datenschutz@trox.at

4 Cookies

Website-ul TROX Austria GmbH folosește cookies. Cookies sunt fișiere text care sunt stocate pe un sistem computerizat prin intermediul unui web browser.

Un număr mare de website-uri sau servere folosesc cookies. Multe cookies au un 'cookie ID'. Acesta este un identificator unic pentru cookie. Este alcătuit dintr-o serie de caractere prin intermediul cărora website-urile și serverele pot fi asociate cu un web browser specific în care a fost stocat cookie. Acest lucru face posibil pentru website-urile și serviciile vizitate să facă deosebirea între browser-ul individual al posesorului datelor de alte browsere web care conțin alte cookies. Un anumit web browser poate fi recunoscut și identificat prin intermediul unui ID unic pentru cookie.

TROX Austria GmbH folosește cookies pentru a furniza utilizatorilor acestui website mai multe servicii prietenoase cu utilizatorul, care nu ar fi posibile fără setarea cookies.

Un cookie poate fi folosit pentru a optimiza informațiile și ofertele de pe website-ul nostru în beneficiul utilizatorului. Așa cum a fost deja menționat, cookies ne permit să recunoaștem utilizatorii website-ului dv. Scopul acestei recunoașteri este de a face mai ușor pentru utilizatori să folosească website-ul nostru. Utilizatorul website-ului care folosește cookies nu trebuie să reintroducă datele sale de login de fiecare dată când folosește website-ul, de exemplu, deoarece acest lucru este administrat de website și cookie stocat pe sistemul computerizat al utilizatorului.

Posesorul datelor poate împiedica stabilirea de cookies de către website-ul nostru,în orice moment,folosind setarea corespunzătoare din web browser-ul utilizat, respingând, astfel, permanent, setarea de cookies. În plus, cookies care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment, folosind un web browser sau alte programe software. Aceasta este o opțiune în toate web browser-ele curente. Dacă posesorul datelor dezactivează setarea de cookies în web browser-ul folosit, se poate să nu fie posibilă utilizarea integrală a tuturor funcțiilor website-ului nostru în anumite circumstanțe.

5 Codificarea SSL sau TLS

Acest site folosește codificarea SSL sau TLS din motive de securitate și pentru protecția transmiterii de conținut confidențial, cum ar fi solicitările pe care le trimiteți la operatorul site-ului. Puteți reorganiza conexiunea codificatăpe linia de adresă a browser-ului dv când se modifică de la "http://" la "https://" și simbolul de blocare este afișat în bara de adresă a browser-ului dv.

Dacă este activată codificarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transferați nu pot fi citite de către terțe părți.

6 Înregistrarea datelor și informațiilor personale

De fiecare dată când website-ul TROX Austria GmbH este recuperat de un posesor al datelor sau sistem automatizat, website înregistrează un set de date și informații generale. Aceste date și informații generale sunt stocate în sistemul server log. Pot fi înregistrate următoarele informații: (1) tipurile de browser și versiunile utilizate; (2) sistemul de operare folosit prin accesarea sistemului; (3) website-ul de pe care a sosit un sistem de accesare la website-ul nostru (cunoscut ca 'referrer'); (4) paginile web vizitate pe website nostru de un sistem de accesare; (5) data și ora de accesare a website-ului; (6) o adresă Internet Protocol (adresă IP); (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare; și (8) alte date și informații similare care pot fi folosite pentru protecția împotriva amenințărilor în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre IT.

Datele și informațiile generale nu sunt utilizate de TROX Austria GmbH pentru a trage orice concluzii cu privire la posesorul datelor. În schimb, aceste informații sunt utilizate (1) pentru a furniza corect conținutul la website-ul nostru; (2) pentru a optimiza conținuturile website-ului nostru și publicitatea noastră de pe acesta; (3) pentru a asigura capacitatea continuă de funcționare a sistemelor noastre IT și a tehnologiei pentru website-ul nostru; și (4) pentru a furniza autorităților de anchetare informații necesare pentru anchetare în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate anonim sunt, astfel, evaluate strategic, mai întâi, de către TROX Austria, și, apoi, sunt evaluate cu scopul de a îmbunătăți protecția datelor și securitatea datelor în cadrul societății noastre, astfel încât să se asigure cel mai bun nivel de protecție pentru datele personale procesate de noi. Datele anonime de la fișierele server log sunt stocate separat de restul datelor personale furnizate de posesorul datelor.

7 Înregistrare

Posesorul datelor are opțiunea de a se înregistra pe website-ul controlorului, prin furnizarea datelor personale. Ce date personale sunt transmise la controlor în timpul acestui proces este stabilit în formularul folosit pentru înregistrare. Datele personale introduse de către posesorul datelor sunt colectate și utilizate numai pentru utilizarea internă de către controlor în propriile scopuri. Controlorul poate aranja transferul datelor personale către unul sau mai mulți procesori, de exemplu furnizorul unor servicii de coletărie, care, de asemenea, va folosi datele personale numai pentru scopurile interne ale controlorului.

Prin înregistrarea pe website-ul controlorului, vor mai fi stocate și adresa IP alocată de furnizorul de servicii de internet al posesorului datelor (ISP), data și ora înregistrării. Aceste date sunt stocate în vederea faptului că acesta este unicul mod de a preveni utilizarea necorespunzătoare a serviciilor noastre; dacă este necesar, aceste date vor face posibilă și soluționarea încălcărilor de copyright și a infracțiunilor care au fost comise. De aceea, este necesar să se stocheze aceste date ca măsură de protecție pentru controlor. Aceste date nu vor fi niciodată transferate către terțe părți dacă nu există o obligație legală în acest sens sau astfel de transfer este efectuat în scopul cercetării.

Înregistrarea posesorului datelor, cu furnizarea voluntară a datelor personale, permite controlorului să ofere posesorului datelor conținuturi și servicii care, datorită naturii lor, pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați. În plus, înregistrarea posesorului datelor poate fi folosită pentru a monitoriza utilizarea de texte cu copyright publicate de noi, pentru a verifica legăturile și autorul creditelor, și în scopul documentării noastre. Persoanele înregistrate sunt libere să șteargă complet datele personale furnizate la înregistrare din baza de date a controlorului.

Controlorul va furniza posesorului datelor informații despre datele personale stocate în legătură cu posesorul datelor, în orice moment, la cerere. Mai mult, controlorul va rectifica sau va șterge datele personale la cererea sau înștiinţarea de către posesorul datelor, cu condiția ca aceasta să nu contravină cu nicio obligație legală de păstrare a înregistrărilor. Posesorul datelor este rugat să contacteze Ofițerul pentru Protecția Datelor, menționat în această Politică de confidențialitate, sau orice alt angajat al controlorului cu privire la această problemă.

8 Ștergerea de rutină și blocarea datelor personale

Controlorul procesează și stochează datele personale cu privire la posesorul datelor numai pentru perioada necesară pentru a realiza scopul respectivei stocări sau în măsura în care a fost prevăzut de autoritățile europene de reglementare sau alt legiuitor conform legilor și regulamentelor la care este supus controlorul.

Dacă scopul stocării nu mai este în vigoare, sau expiră o perioadă de stocare specificată de autoritățile europene de reglementare sau de alt legiuitor adecvat, datele personale sunt blocate sau șterse, în mod uzual, în conformitate cu prevederile legale.

9 Drepturile posesorului datelor

a) Dreptul de acces

Posesorul datelor are dreptul, acordat de autoritățile europene de reglementare, de a cere confirmarea de la controlor pentru a fi procesate datele personale care îi aparțin. Dacă un posesor al datelor dorește să facă uz de acest drept de acces, acesta îl poate contacta pe Ofițerul pentru Protecția Datelor sau orice alt angajat al controlorului, în orice moment.

b) Dreptul la informații

Orice persoană care face subiectul procesării datelor personale are dreptul, acordat de autoritățile de reglementare europene, de a obține de la controlor informații cu privire la datele personale stocate despre el și la o copie a acelor informații, gratuit, în orice moment. Autoritățile europene de reglementare au mai stabilit că posesorul datelor are dreptul la următoarele informații:

 • Scopul procesării
 • Categoriile de date personale care sunt procesate
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate datele personale sau care trebuie să fie divulgate, în special destinatarii din terțe țări sau organizațiile internaționale
 • Dacă este posibil, perioada planificată pentru care vor fi stocate datele personale, dacă nu este posibil, criteriile folosite pentru stabilirea acelei perioade
 • Existența dreptului la rectificarea sau ștergerea datelor personale cu privire la posesorul datelor sau pentru restricționarea procesării de către controlor sau un drept de a obiecta față de respectiva procesare
 • Existența unui drept de a depune o plângere la autoritatea de supervizare
 • Când datele personale nu au fost obținute de la posesorul datelor: toate informațiile disponibile cu privire la sursa datelor
 • Existența factorilor automatizați de decizie, inclusiv profilarea, menționați în Articolul 22(1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații importante despre logistica implicată, precum și semnificația și consecințele avute în vedere pentru acea procesare pentru posesorul datelor.


Posesorul datelor are dreptul și la informații dacă datele personale au fost transferate într-o terță țară sau unei organizații internaționale. În acest caz, posesorul datelor are și dreptul de a obține informații cu privire la măsurile adecvate de securitate referitoare la respectivul transfer.

Dacă posesorul datelor dorește să facă uz la acest drept la informații, acesta poate contacta Ofițerul pentru Protecția Datelor sau orice alt angajat al controlorului în orice moment.

c) Dreptul la rectificare

Orice persoană care face subiectul procesării de date personale are dreptul, acordat de autoritățile europene de reglementare, să solicite rectificarea, fără întârziere nejustificată, a datelor personale incorecte care se referă la aceasta. Posesorul datelor mai are dreptul, luând în considerare scopurile procesării, să solicite ca datele personale incomplete să fie completate, inclusiv prin furnizarea de declarații suplimentare.

Dacă posesorul datelor dorește să facă uz de acest drept la rectificare, îl poate contacta pe Ofițerul pentru Protecția Datelor sau orice alt angajat al controlorului în orice moment.

d)) Dreptul la ștergere ('dreptul de a fi uitat')

Orice persoană care face subiectul procesării de date personale are dreptul, acordat de autoritățile europene de reglementare, de a solicita controlorului să șteargă datele personale cu privire la aceasta fără întârziere nejustificată, când se aplică unul din următoarele motive și cu condiția să nu fie necesară procesarea:

 • Datele personale nu mai sunt necesare în relația cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate în vreun alt mod.
 • Posesorul datelor își retrage acordul pe care se baza procesarea în conformitate cu punctul (a) din Articolul 6(1), sau punctul (a) din Articolul 9 (2) din GDPR, și dacă nu există alt motiv legal pentru procesare;
 • Posesorul datelor obiectează la procesare conform Articolului 21 (1) din GDPR și nu există nicio încălcare a temeiurilor legale pentru procesare, sau posesorul datelor obiectează la procesare conform Articolului 21 (2) din GDPR.
 • Datele personale au fost procesate ilegal.
 • Datele personale au fost șterse pentru conformarea cu o obligație legală din Legislația Statelor Membre ale Uniunii căreia i se supune controlorul.
 • Datele personale au fost colectate cu privire la oferta de servicii internaționale sociale specificate în Articolul 8(1) din GDPR.

Când se aplică unul din motivele de mai sus și un posesor al datelor dorește să aranjeze ștergerea datelor personale stocate de TROX Austria GmbH, îl poate contacta pe Ofițerul pentru Protecția Datelor sau orice alt angajat al controlorului în orice moment. Ofițerul pentru Protecția Datelor din cadrul TROX Austria GmbH sau alt angajat va aranja ca cererea de ștergere să fie executată fără întârziere nejustificată.

Când TROX Austria GmbH a făcut publice datele personale și societatea noastră, ca și controlor, este obligată conform Articolului 17(1) din GDPR să șteargă datele personale, TROX Austria GmbH, luând în considerare tehnologia disponibilă și costul de implementare, va face pașii necesari, inclusiv măsurile tehnice, pentru a informa alți controlori care procesează datele personale că posesorul datelor a solicitat ștergerea de către acești controlori de pe orice link-uri, copii sau replici ale acestora, a acelor date personale, cu condiția să nu fie necesară procesarea. Ofițerul pentru Protecția Datelor din cadrul TROX Austria GmbH sau alt angajat va aranja acțiunile necesare în fiecare caz în parte.

e) Dreptul la restricționarea procesării

Orice persoană care face subiectul procesării de date personale are dreptul, acordat de autoritățile europene de reglementare, de a solicita de la controlor restricționarea procesării,atunci când se aplică una din următoarele condiții:

 • Acuratețea datelor personale este contestată de posesorul datelor, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice acuratețea datelor personale.
 • Procesarea este ilegală și posesorul datelor se opune ștergerii datelor personale și solicită restricționarea utilizării datelor personale;
 • Controlorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul procesării, dar sunt necesare pentru posesorul datelor pentru stabilirea, exercitarea și aplicarea drepturilor legale.
 • Posesorul datelor a obiectat cu privire la procesare conform Articolului 21(1) din GDPR și nu a verificat încă dacă temeiurile legale ale controlorului nu le anulează pe cele ale posesorului datelor.


Când se aplică una din cerințele de mai sus și posesorul datelor dorește să solicite restricționarea datelor personale stocate de TROX Austria GmbH, îl poate contacta pe Ofițerul pentru Protecția Datelor sau orice alt angajat al controlorului în orice moment. Ofițerul pentru Protecția Datelor din cadrul TROX Austria GmbH va aranja pentru restricționarea procesării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Orice persoană care face subiectul procesării de date personale are dreptul, acordat de autoritățile europene de reglementare, să primească datele personale cu privire la aceasta, pe care posesorul datelor le-a furnizat unui controlor, într-un format structurat, comun utilizat și care poate fi citit de mașină. Mai mult, are dreptul de a transmite acele date altui controlor fără nicio împiedicare din partea controlorului căruia i-au fost furnizate datele personale, când procesarea se bazează pe acord conform punctului (a) din Articolul 6(1) din GDPR sau punctul (a) din Articolul 9(2) din GDPR sau unui contract conform punctului (b) din Articolul 6(1) din GDPR și procesarea se desfășoară prin mijloace automatizate, cu condiția ca procesarea să nu fie necesară pentru performanța sarcinii desfășurate în interes public sau la exercitarea autorității oficiale investite în controlor.

Posesorul datelor are, de asemenea, dreptul, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor conform Articolului 20(1) din GDPR, să aibă datele personale transmise direct de la un controlor la altul, când este fezabil din punct de vedere tehnic, când acest lucru nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altora.

Posesorul datelor poate contacta Ofițerul pentru Protecția Datelor desemnat de TROX Austria GmbH sau alt angajat în orice moment pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor.

g) Dreptul de a obiecta

Orice persoană care face subiectul procesării de date personale are dreptul, acordat de autoritățile europene de reglementare, de a obiecta în orice moment, asupra temeiurilor situației sale particulare, la procesarea datelor personale cu privire la aceasta care se bazează pe punctele (e) sau (f) din Articolul 6(1) din GDPR. Aceasta se aplică și pentru profilare, în baza acelor prevederi.

În cazul unei astfel de obiecții, TROX Austria GmbH nu va mai procesa datele personale dacă nu se poate demonstra respectarea motivelor legale pentru procesare care contravine intereselor, drepturilor și libertăților posesorului datelor sau procesarea servește pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

Când TROX Austria GmbH procesează datele personale în scopuri de marketing direct, posesorul datelor are dreptul de a obiecta în orice moment la procesarea datelor personale în scopul acestui tip de marketing. Acesta include și profilarea, în măsura în care are legătură cu astfel de marketing direct. Când posesorul datelor obiectează la desfășurarea de către TROX Austria GmbH a procesării pentru scopurile de marketing direct, TROX Austria GmbH nu va mai procesa datele personale în acest scop.

Când datele personale sunt procesate de TROX Austria GmbH în scopul cercetării științifice sau istorice sau în scopuri statistice conform Articolului 89(1) din GDPR, posesorul datelor, din motive cu privire la situația sa particulară, are, în plus, dreptul de a obiecta la procesarea datelor personale cu privire la aceasta, dacă procesarea nu este necesară pentru prestarea unei sarcini desfășurate din motive de interes public.

Posesorul datelor poate contacta Ofițerul pentru Protecția Datelor din cadrul TROX Austria GmbH sau un alt angajat direct pentru exercitarea dreptului de a obiecta. În contextul utilizării informațiilor pentru servicii sociale, și indiferent de Directiva 2002/58/EC, posesorul datelor mai are dreptul de a-și exercita dreptul său de a obiecta prin mijloace automatizate folosind specificații tehnice.

h) Luarea individuală automatizată de decizie, inclusiv profilarea

Orice persoană care face subiectul procesării de date personale are dreptul, acordat de autoritățile europene de reglementare, de a nu face subiectul unei decizii numai în baza procesării automatizate, inclusiv profilarea, care produce efecte legale cu privire la acesta sau îl afectează în mod semnificativ dacă decizia (1) nu este necesar să fie aplicată, sau pentru prestarea unui contract între posesorul datelor și controlor, sau (2) nu este autorizată de Legislația Statelor Membre ale Uniunii din care face parte controlorul și pentru care legislația specifică măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților posesorului datelor și a intereselor legitime, sau (3) nu se bazează pe acordul explicit al posesorului datelor.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea, sau prestarea unui contract între posesorul datelor și controlor, sau (2) se bazează pe acordul explicit al posesorului datelor, TROX Austria GmbH va lua măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților posesorului datelor și a intereselor legitime, care includ, cel puțin, dreptul de a obține intervenția umană din partea controlorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dacă posesorul datelor dorește să evalueze drepturile cu privire la luarea de decizie automatizată, îl poate contacta pe Ofițerul pentru Protecția Datelor sau orice alt angajat al controlorului în orice moment.

i) Dreptul de a retrage acordul conform legislației pentru protecția datelor

Orice persoană care face subiectul procesării de date personale are dreptul, acordat de autoritățile europene de reglementare, de a retrage acordul de procesare a datelor personale în orice moment.

Dacă posesorul datelor dorește să își evalueze dreptul de a retrage acordul, îl poate contacta pe Ofițerul pentru Protecția Datelor sau orice alt angajat al controlorului în orice moment.

j) Dreptul la recurs

Dacă considerați că încalcăm legile austriece sau europene privind protecția datelor, când procesăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați pentru a vă clarifica eventualele nelamuriri. Desigur, aveți, de asemenea, dreptul de a vă plânge autorității austriece pentru protecția datelor, începând cu 25.05.2018, precum și autorității de supraveghere din cadrul UE.

10 Protecția datelor pentru cererile de angajare și din timpul procesării aplicației

Controlorul colectează și procesează date personale de la aplicanți în scopul procesării aplicației. Această procesare are loc și folosind mijloace electronice. Acesta este, în special, cazul în care un aplicant transmite documentele corespunzătoare de aplicație la controlor prin mijloace electronice, cum ar fi prin email. Când controlorul încheie un contract de angajare cu un aplicant, datele transmise sunt stocate, în conformitate cu prevederile legale, în scopul relațiilor de muncă. Când controlorul nu încheie un contract de angajare cu un aplicant, documentele de aplicație sunt șterse automat la șase luni de la înștiințarea deciziei de respingere, cu condiția ca astfel de ștergere să nu contravină cu alte interese legitime ale controlorului. În acest context, 'alte interese legitime' înseamnă, de exemplu, furnizarea unor probe într-un proces conform Actului General German pentru Tratamentul Egal (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

11 Prevederi pentru protecția datelor cu privire la utilizarea Google Analytics (cu funcția de anonimizare)

Controlorul a integrat Google Analytics (cu funcția de anonimizare) în acest website. Google Analytics este un serviciu web analitic. 'Web analitic' este colectarea, compilarea și evaluarea datelor cu privire la conduita vizitatorilor de pe websites. Un serviciu analitic web înregistrează datele, inclusiv website de la care a sosit un posesor al datelor la un anumit website (cunoscut ca 'referrer'), ce pagini web de pe website au fost accesate, sau cât de des și cât de mult timp a fost vizionată o pagină web. Web analitic este predominant utilizat pentru optimizarea website și pentru analiza cost-beneficii a publicității online.

Societatea de operare a Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Controlorul folosește extensia “_gat._anonymizeIp" pentru web analitic care folosește Google Analytics. Această extensie trunchiază și anonimizează adresa IP a conexiunii la internet a posesorului datelor dacă accesul la webpage-urile noastre își are originea dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene sau o altă țară care este parte la un Contract cu Zona Economică Europeană.

Scopul Google Analytics este de a analiza fluxul de vizitatori la website-ul nostru. Google folosește date și informații obținute în diferite scopuri, inclusiv pentru evaluarea utilizării website-ului nostru, pentru generarea de rapoarte online pentru noi, care să ilustreze activitățile de pe website-urile noastre, și de a furniza alte servicii cu privire la utilizarea website-ului nostru.

Google Analytics setează un cookie pe sistemul IT al posesorului datelor. Cookies au fost definite mai sus. Setarea cookie face posibil ca Google să analizeze utilizarea website-ului nostru. De fiecare dată când o pagină web de pe acest website este recuperată și operată de controlor și în care este integrat Google Analytics, brower-ul web de pe sistemul IT al posesorului datelor este informat automat de componenta Google Analytics să transmită datele la Google în scopurile analiticii online. În timpul acelui proces tehnic, Google obține date personale, cum ar fi adresa IP a posesorului de date, care face posibil pentru Google să urmărească originea vizitatorului și, în consecință, dacă se dă click pe acesta, se calculează comisionul.

Cookie stochează informații personale, cum ar fi timpul de acces, locaţia de la care este efectuat accesul, și frecvența vizitelor la website-ul nostru de către posesorul datelor. De fiecare dată când sunt accesate website-urile noastre, acele date personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet folosite de posesorul datelor, sunt transmise la Google în Statele Unite. Acele date personale sunt stocate de Google în Statele Unite. În anumite circumstanțe, Google poate pasa acele date personale colectate prin intermediul procesării tehnice, către terțe părți.

Așa cum a fost descris mai sus, posesorul datelor poate preveni cookies să fie setate pe website-ul nostru în orice moment folosind setările corespunzătoare ȋn browser-ul web utilizat, respingând, permanent, setarea de cookies. Efectuând această setare în browser-ul web utilizat, ar putea preveni, de asemenea, Google să seteze un cookie pe sistemul IT al posesorului datelor. Mai mult, un cookie care a fost deja setat de Google Analytics poate fi șters în orice moment folosind web browser-ul sau alte programe software.

Suplimentar, posesorul datelor are opțiunea de a obiecta la colectarea datelor generate de Google Analytics cu privire la utilizarea acestui website și la procesarea acelor date prin intermediul Google și de a preveni astfel de colectare și procesare. Pentru aceasta, posesorul datelor trebuie să descarce și să instaleze un browser add-on de pe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest browser add-on folosește JavaScript pentru a înștiința Google Analytics că niciun fel de date sau informații cu privire la vizitarea website-urilor pot fi transmise către Google Analytics. Instalarea browser add-on este clasificată de Google ca o obiecție. Dacă sistemul IT al posesorului datelor este șters, formatat sau reinstalat la o dată ulterioară, posesorul datelor trebuie să reinstaleze browser add-on pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă browser add-on nu este instalat sau este dezactivat de posesorul datelor sau de o altă persoană de sub autoritatea sa, este posibil să reinstaleze sau să dezactiveze browser add-on.

Pentru mai multe informații despre politica prezentă de confidențialitate a Google, vizitați https://policies.google.com/privacy/ and https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Mai multe informații despre Google Analytics pot fi găsite la https://www.google.com/analytics/.

12 Prevederi pentru protecția datelor cu privire la utilizarea Google AdWords

Controlorul a integrat Google AdWords în acest website. Google AdWords este un serviciu de publicitate online care face posibil ca persoanele să plaseze anunțuri atât pe motorul de căutare Google, cât și pe rețeaua Google ad. Google AdWords permite persoanelor să definească cuvinte cheie, în prealabil, care să fie apoi folosite pentru a afișa un anunț pe motorul de căutare Google numai dacă utilizatorul folosește motorul de căutare pentru a căuta rezultatul care este relevant pentru cuvântul cheie. În rețeaua Google ad, anunțurile sunt alocate website-urilor care acoperă topici relevante prin intermediul unui algoritm automatizat și respectând cuvintele cheie predefinite.

Societatea operatoare pentru serviciile Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Scopul Google AdWords este de a face publicitate website-ului nostru prin prezentarea de anunțuri care sunt de interes pe website-urile societăților terțe-părți și în rezultatele motorului de căutare returnate de Google, și de a arăta anunțurile terțelor părți pe website-ul nostru.

Dacă un posesor al datelor ajunge la website-ul nostru printr-un anunț Google, Google plasează un 'cookie de conversie' pe sistemul IT al posesorului datelor. Cookies au fost definite mai sus. Un cookie de conversie devine invalid după treizeci de zile, și nu este folosit pentru a identifica posesorul datelor. Cu condiția să nu fi expirat, cookie de conversie este utilizat pentru a urmări dacă anumite pagini web, cum ar fi coșul unui sistem de cumpărături online, a fost recuperat pe website-ul nostru. Atât noi, cât și Google putem folosi cookie de conversie pentru a urmări dacă un posesor al datelor care a ajuns pe website-ul nostru printr-un anunț AdWords a generat o vânzare, ex. a finalizat sau a anulat o achiziționare.

Datele și informațiile colectate prin folosirea unui cookie de conversie sunt folosite de Google pentru a genera statisticile vizitatorilor pentru website-ul nostru. Aceste statistici ale vizitatorilor sunt folosite, în schimb, de către noi pentru a stabili numărul total de utilizatori transferați către noi prin anunțurile AdWords, ex. pentru a stabili succesul sau insuccesul anunțului respectiv AdWords și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords în viitor. Nici societatea noastră,nici alți clienți de publicitate ai Google AdWords nu primesc informații de la Google prin intermediul cărora ar putea fi identificat posesorul datelor.

Cookie de conversie stochează informații personale, de exemplu website-urile vizitate de posesorul datelor. De fiecare dată când sunt vizitate website-urile, datele personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet folosită de posesorul datelor, sunt transmise corespunzător către Google în Statele Unite. Acele date personale sunt stocate de Google în Statele Unite. În anumite circumstanțe, Google poate pasa acele date personale colectate prin intermediul procesării tehnice, către terțe părți.

Așa cum a fost descris mai sus, posesorul datelor poate preveni cookies să fie setate pe website-ul nostru în orice moment folosind setările corespunzătoare ȋn browser-ul web utilizat, respingând, permanent, setarea de cookies. Efectuând această setare în browser-ul web utilizat, ar putea preveni, de asemenea, Google să seteze un cookie pe sistemul IT al posesorului datelor. Mai mult, un cookie care a fost deja setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment folosind web browser-ul sau alte programe software.

Suplimentar, posesorul datelor are opțiunea de a obiecta la publicitatea Google care se referă la interesele sale. Pentru aceasta, posesorul datelor trebuie să urmeze link-ul https://adssettings.google.com/de pe fiecare web browser folosit și face acolo setările adecvate.

Pentru mai multe informații și pentru politica prezentă de confidențialitate a Google, vizitați https://policies.google.com/privacy/.

13 Plug-in Media Sociale

Mai multe pagini ale website-ului TROX Austria au plug-in media social de la Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Google+ și YouTube,precum și link-uri la aceste adrese sociale. Plug-in media social și link-urile pot fi identificate prin simbolurile lor respective de rețea.

La apelarea unei rețele media social printr-un plug-in sau link, este generată o conexiune directă cu serverul sau cu furnizorul de media social. Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ și YouTube înregistrează pagina respectivă de internet de pe care au fost accesate serviciile lor. Dacă un utilizator al website-ului TROX este înregistrat la unul din acești furnizori și este loggat în acest timp, apelarea site-ului de Internet poate fi asociată cu contul său de utilizator.

Furnizorii de media social Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ și YouTube nu furnizează informații despre ce informații specifice sunt înregistrate în timpul utilizării plug-in-ului lor. De aceea, TROX nu deține informații despre conținutul, scopul sau utilizarea datelor achiziționate de Facebook, Instagram LinkedIn, Google+ și YouTube

a) Plug-in-uri Facebook (butonul Like & Share)

Am integrat plug-in-urile rețelei sociale Facebook, furnizate de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, pe website-ul nostru. Veți putea să recunoașteți plug-in-urile Facebook de logo-ul Facebook sub butonul "Like" de pe website-ul nostru. O prezentare generală a plug-in-urilor Facebook este disponibilă la următorul link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ori de câte ori vizitați website-ul nostru și paginile sale, plug-in va stabili o conexiune directă între browser-ul dv și serverul Facebook. Ca rezultat, Facebook va primi informația că ați vizitat website-ul nostru cu plug-in-ul dv. Totuși, dacă dați click pe butonul Facebook “Like” în timp ce sunteți loggat la contul dv de Facebook, puteți conecta conținutul website-ului nostru și al paginilor sale la profilul dv Facebook. Ca rezultat, Facebook va putea să aloce vizitarea website-ului nostru și a paginilor sale la contul dv de utilizator Facebook. Trebuie să menționăm că noi, în calitate de furnizor al website-ului nu avem nicio cunoștință despre datele transferate și utilizarea lor de către Facebook. Pentru mai multe informații detaliate, vă rugăm să consultați Declarația Confidențialității Datelor de pe Facebook la: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Dacă nu doriți ca Facebook să poată să aloce vizita dv pe website-ul nostru și pe paginile acestuia la contul dv de utilizator Facebook, vă rugăm să vă logați la contul dv de Facebook în timp ce vă aflați pe website-ul nostru.

Utilizarea Facebook plug-in se bazează pe Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatorul website-ului are un interes legitim în a fi cât mai vizibil cu putință pe media social.

b) Plug-in LinkedIn

Website-ul nostru folosește funcții ale rețelei LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

În orice moment în care accesați unul din site-urile noastre care conțin funcții ale LinkedIn, este stabilită o conexiune la serverele LinkedIn. LinkedIn este înștiințat că ați folosit website-urile noastre cu adresa dv IP. Dacă dați click pe butonul LinkedIn "Recommend" și sunteți logat la contul dv LinkedIn în acel moment, LinkedIn se va afla în poziția de a aloca vizita dv pe website-ul nostru la contul dv de utilizator. Trebuie să menționăm că noi, în calitate de furnizor al website-ului nu avem nicio cunoștință despre datele transferate și despre utilizarea lor de către LinkedIn.

Utilizarea plug-in LinkedIn se face în baza Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatorul website-ului are un interes legitim de a fi cât mai vizibil cu putință pe media social.

Pentru mai multe informații despre acest subiect, consultați Declarația Confidențialității Datelor LinkedIn la: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

c ) YouTube

Website-ul nostru folosește plug-in de pe platforma YouTube, care este operată de Google. Operatorul website-ului este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Dacă vizitați o pagină de pe website-ul nostru în care a fost integrat un plug-in YouTube, este stabilită o conexiune cu serverele YouTube. Ca rezultat, serverul YouTube server va fi înștiințat cu privire la care din paginile noastre au fost vizitate.

Mai mult, YouTube va putea să plaseze diferite cookies pe dispozitivul dv. Cu ajutorul acestor cookies, YouTube va putea să obțină informații despre vizitatorii website-ului nostru. Printre altele, aceste informații sunt utilizate pentru a genera statistici video cu scopul de a îmbunătăți prietenia față de utilizator a site-ului și de a preveni tentativele de a comite fraude. Aceste cookies vor sta pe dispozitivul dv până când le veți șterge.

Dacă sunteți logat la contul dv YouTube în timp ce vizitați site-ul nostru, activați YouTube să aloce direct tiparele dv de browsing la profilul dv personal. Aveți opțiunea de a preveni aceasta dând log-out de pe contul dv de YouTube.

Utilizarea YouTube se bazează pe interesul de a prezenta conținutul nostru online într-un mod atractiv. Conform Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, acesta este un interes legitim.

Pentru mai multe informații despre cum manipulează YouTube datele utilizatorului, consultați Politica de Confidențialitate a Datelor YouTube la adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Mai multe informații despre aceasta pot fi găsite în politica de confidențialitate a datelor a furnizorilor de media social.

Politica despre protecția datelor ale rețelei de media social folosite de TROX pote fi găsită la următoarele link-uri:

Facebook
LinkedIn
Instagram
Xing
Google+
Youtube

Users who do not want to authorise the collection by a social media provider of personal data on the Internet pages of the TROX Austria GmbH can deactivate the plug-ins in their browser. To prevent a connection being created to an existing user account, users must log out before visiting the TROX website.

14 Newsletter

The user has the opportunity to subscribe to the newsletter of TROX Austria GmbH. The user has the right and the possibility to cancel the subscription of the newsletter at any time. For this the user can simply send an email to trox@trox.at. Furthermore, it is possible to unsubscribe to the newsletter via unsubscribe-link.

Newsletter-Tracking: If the user has previously expressly consented, a newsletter tracking (also called web beacons or tracking pixels) is used. While delivering the newsletter, an external server can record certain data of the recipient, for example, the time of the demand, the IP address or information on the e-mail program (client) used. The name of the image file is customized for each mail recipient by appending a unique ID. The mailing sender remembers which email address belongs to which ID and can therefore determine when the image is demanded which newsletter-recipient has opened the email.


production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Distribuie pagina

Recomandaţi această pagină

Recomandaţi această pagină prin trimiterea unui link prin mail.

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Distribuie pagina

Vă mulţumim pentru recomandare!

Recomandarea dumneavoastră a fost expediată şi va fi primită în curând.


Contact

Suntem aici pentru dumneavoastră

Vă rugăm să exprimaţi mesajul dumneavoastră şi tipul de cerere
Tel.: +40 31 82 43 041 | Fax: +40 31 82 43 040

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Contact

Vă mulţumim pentru mesaj!

Mesajul dumneavoastră este trimis şi va fi procesat în curând.
Departamentul nostru de Cereri Service o să vă contacteze în cel mai scurt timp Pentru întrebări generale privind produsele sau serviciile puteţi suna şi la:
Tel.: +40 31 82 43 041 | Fax: +40 31 82 43 040

Contact

Suntem aici pentru dumneavoastră

Vă rugăm să exprimaţi mesajul dumneavoastră şi tipul de cerere
Tel.: +40 31 82 43 041 | Fax: +40 31 82 43 040

Attachment (max. 10MB)

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Contact

Vă mulţumim pentru mesaj!

Mesajul dumneavoastră este trimis şi va fi procesat în curând.
Departamentul nostru de Cereri Service o să vă contacteze în cel mai scurt timp Pentru întrebări generale privind produsele sau serviciile puteţi suna şi la:
Tel.: +40 31 82 43 041 | Fax: +40 31 82 43 040