POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ne bucurăm că vizitaţi site-ul nostru. Vă respectăm intimitatea. Protecţia şi securitatea datelor sunt foarte importante pentru noi atunci când utilizăm site-ul nostru web. Prin această politică de confidenţialitate, dorim să vă informăm cu privire la ce date sunt colectate atunci când utilizaţi site-ul nostru web şi în ce scopuri folosim aceste date. În legătură cu acest aspect, dorim să vă informăm şi despre drepturile dumneavoastră.

II. Regulator

TROX Austria GmbH Lichtblaustraße 15

1220 Viena Austria
Telefon: +43 1 250 43-0

E-mail: trox-at@troxgroup.com Instanţa competentă: Tribunalul Comercial Viena

Numărul de înregistrare: Număr de identificare a firmei 94428s

III. Ofiţer pentru protecţia datelor

Am desemnat un responsabil cu protecţia datelor pentru compania noastră. DPO Consult GmbH

Karl Pusch (GF) Joanneumring 18
8010 Graz AUSTRIA
Telefon: AT: 0800224488 DE: 08002244880

E-Mail: dpo@dpo.at Registergericht: GRAZ

IV. Autoritatea de supraveghere pentru protecţia datelor.

Autoritatea de protecţie a datelor este autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor instituită în temeiul Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR) şi al Directivei privind protecţia datelor pentru sectorul de aplicare a legii din Austria.

Autoritatea Austriacă pentru Protecţia Datelor
Barichgasse 40-42
1030 Viena

Telefon: +43 1 521 52-25 69

E Mail: dsb@dsb.gv.at

V. Prelucrarea datelor

Prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

Măsuri de achiziţie a unui client

Sprijinirea clienţilor existenţi în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii unei relaţii contractuale continue; fidelizarea clienţilor şi măsuri de publicitate, vânzări, comunicare şi asistenţă pentru clienţi, gestionarea reclamaţiilor şi a revocărilor.

Executarea comenzilor pe baza evaluării nevoilor interne Expedierea buletinelor informative

Prelucrarea comenzilor

Prelucrarea cererilor de informaţii ale clienţilor şi trimiterea de oferte Solicitarea de cataloage, liste de preţuri etc. prin intermediul paginii de internet

VI. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Prelucrăm datele cu caracter personal pe baza următoarelor temeiuri legale: Art. 6, alin. 1 lit. a. EU-GDPR

Persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în unul sau mai multe scopuri specificate

Art. 6, alin. 1 lit. b. EU-GDPR

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale luate la cererea persoanei vizate

Art. 6, alin. 1 lit. c. EU-GDPR

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale la care este supus operatorul Art. 49 alineatul (1) litera (a) din RGPD UE (în absenţa unui Scut de confidenţialitate)

Persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru transferul de date propus, după ce a fost informată cu privire la riscurile potenţiale pe care le prezintă pentru aceasta astfel de transferuri de date în absenţa unei decizii de adecvare şi a unor garanţii adecvate

VI.1. Perioada de depozitare

Cu excepţia cazului în care a fost specificată o perioadă de stocare mai specifică în cadrul acestei politici de confidenţialitate, datele dvs. personale vor rămâne la noi până când scopul prelucrării datelor nu se mai aplică. În cazul în care formulaţi o cerere justificată de ştergere sau revocaţi consimţământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi şterse, cu excepţia cazului în care avem alte motive legale permise pentru stocarea datelor dvs. personale (de exemplu, perioadele de păstrare în conformitate cu legislaţia fiscală sau comercială); în acest din urmă caz, datele vor fi şterse după ce aceste motive nu mai sunt valabile.

VII. Prezenţa online

VII.1. Utilizarea cookie-urilor

a. Natura şi scopul prelucrării

La fel ca multe alte site-uri web, şi noi folosim aşa-numitele „cookie-uri". Aveţi posibilitatea de a seta preferinţele prescrise în Instrumentul de gestionare a consimţământului pentru cookie-uri.

Puteţi vedea ce cookie-uri folosim şi în ce scop aici: {COOKIES}

Cookie-urile sunt fişiere simple care stochează informaţii despre site-ul nostru web şi despre modul în care îl utilizaţi. Aceste fişiere de mici dimensiuni sunt create în mod opţional în mod automat de către browserul dvs. atunci când utilizaţi site-ul nostru web şi sunt stocate local pe dispozitivul dvs. final respectiv. Acest lucru nu înseamnă că avem cunoştinţă directă de identitatea dumneavoastră ca urmare a acestui fapt. Utilizarea cookie-urilor serveşte pentru a face utilizarea ofertei noastre mai plăcută pentru dumneavoastră.

Prin urmare, facem în general o distincţie între cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic şi cele care nu sunt necesare:

Puteţi găsi perioada de stocare în Consimţământul privind cookie-urile, care este afişat atunci când vizitaţi site-ul nostru pentru prima dată.

Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic („cookie-uri primare")

sunt necesare pentru funcţionarea unui site web şi sunt esenţiale pentru navigarea şi utilizarea funcţiilor web. Aceste module cookie nu sunt stocate permanent pe computerul sau dispozitivul dvs. şi sunt şterse atunci când închideţi browserul. Acestea sunt aşa-numitele cookie-uri de sesiune).

Utilizăm următoarele cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic:

Pe de altă parte, modulele cookie neesenţiale sunt, în principal, module cookie funcţionale, module cookie de performanţă şi module cookie de marketing şi ale unor terţe părţi, care permit, de exemplu, înregistrarea şi numărarea numărului de vizitatori şi a surselor de trafic pentru a măsura şi îmbunătăţi performanţa site-ului web. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a afla

dacă anumite pagini au probleme sau erori, care sunt cele mai populare pagini şi cum navighează vizitatorii pe site.

Cookie-uri funcţionale

Cookie-urile funcţionale sunt utilizate pentru a stoca informaţiile introduse, cum ar fi numele de utilizator sau selecţia limbii, şi astfel pentru a oferi vizitatorului site-ului web funcţii îmbunătăţite şi personalizate pe baza acestor informaţii.

Cookie-uri de performanţă

Cookie-urile de performanţă sunt utilizate pentru a urmări vizitele şi activităţile individuale pe site-urile web. Acestea sunt utilizate pentru a înregistra şi evalua statistic utilizarea site-urilor web.

Cookie-uri de marketing și ale terţilor

Cookie-urile de marketing şi ale terţilor provin, printre altele, de la companii de publicitate externe şi sunt utilizate pentru a colecta informaţii despre site-urile web vizitate de utilizator, de exemplu, pentru a crea publicitate orientată către utilizator.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Utilizarea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic („cookie-uri primare") este posibilă fără consimţământul vizitatorului site-ului web şi este supusă unui interes legitim în ceea ce priveşte funcţionarea economică şi optimizarea site-ului şi a serviciilor noastre) în sensul art. 6 (1) par. 1 lit. f GDPR.

Utilizarea cookie-urilor care nu sunt necesare, cum ar fi cookie-urile funcţionale, cookie-urile de performanţă şi cookie-urile de marketing şi ale terţilor, este supusă consimţământului vizitatorului site-ului web în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. a DSGVO.

c. Categorii de date

Adresa IP a browserului utilizat

Sistemul de operare utilizat Conexiunea la internet ID-ul de sesiune al cookie-ului

d. Destinatar

Puteţi vizualiza destinatarii datelor aici {COOKIES}

e. Perioade de păstrare

Utilizatorul îşi poate seta browserul web astfel încât să împiedice, în general, stocarea de module cookie pe dispozitivul său final sau să fie întrebat de fiecare dată dacă este de acord cu instalarea de module cookie. Odată ce cookie-urile au fost setate, utilizatorul le poate şterge în orice moment. Modul în care funcţionează aceasta este descris în funcţia de ajutor a browserului web respectiv.

O dezactivare generală a modulelor cookie poate duce la restricţii funcţionale ale acestui site web.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. personale în cookie-uri este voluntară în cazul cookie-urilor neesenţiale, exclusiv pe baza consimţământului dvs. (aşa-numitele cookie-uri opt-in). De asemenea, puteţi preveni utilizarea cookie-urilor prestabilite, necesare din punct de vedere tehnic (aşa-numitele cookie-uri de excludere) prin intermediul setărilor browserului dvs. Cu toate acestea, fără consimţământ, serviciul şi funcţionalitatea site-ului nostru nu sunt garantate. În plus, este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile sau să fie restricţionate.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru toate modulele cookie, cu efect pe viitor, în setările browserului dvs.

i. Luarea automată a deciziilor şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul automat de luare a deciziilor sau de creare de profiluri atunci când colectăm cookie-uri.

VII.2. Observaţie Google Ads

Cookie-urile sunt utilizate pentru personalizarea anunţurilor.

VII.3. Buletin informativ

a. Natura şi scopul prelucrării

Datele dvs. vor fi utilizate doar pentru a vă trimite prin e-mail buletinul informativ la care v-aţi abonat. Numele dvs. este furnizat pentru a vă putea adresa personal în buletinul informativ şi, dacă este necesar, pentru a vă identifica dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile în calitate de persoană vizată. Pentru a primi buletinul informativ, este suficient să vă furnizaţi adresa de e-mail.

Atunci când vă înregistraţi pentru a primi buletinul nostru informativ, datele pe care le furnizaţi vor fi utilizate exclusiv în acest scop. Abonaţii pot fi, de asemenea, informaţi prin e-mail cu privire la circumstanţe relevante pentru serviciu sau înregistrare (de exemplu, modificări ale ofertei de newsletter sau circumstanţe tehnice). Pentru o înregistrare eficientă, avem nevoie de o adresă de e-mail validă. Pentru a verifica dacă o înregistrare a fost efectuată de către proprietarul unei adrese de e-mail, utilizăm procedura „double-opt-in". În acest scop, înregistrăm comanda pentru buletinul informativ, trimiterea unui e-mail de confirmare şi primirea răspunsului solicitat prin intermediul acestuia. Nu se colectează alte date. Datele sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului informativ şi nu sunt transmise unor terţe părţi.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Pe baza consimţământului dvs. expres (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR, art. 7 GDPR coroborat cu art. 107 alin. 2 TKG), vă vom trimite în mod regulat buletinul nostru informativ sau informaţii comparabile prin e-mail la adresa de e-mail specificată de dvs..

c. Categorii de date

Adresa de e-mail Numele de familie Prenumele

d. Destinatar

Angajaţii departamentului IT şi de marketing Furnizorul de servicii pentru trimiterea buletinului informativ

e. Perioade de păstrare

În acest context, datele vor fi prelucrate numai atât timp cât este acordat consimţământul corespunzător. Ulterior, acestea vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară şi se bazează exclusiv pe consimţământul dvs. Din păcate, nu vă putem trimite buletinul nostru informativ fără consimţământ.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Revocarea consimţământului

Puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal şi utilizarea acestora pentru trimiterea buletinului informativ, cu efect pentru viitor. Veţi găsi un link în acest sens în fiecare buletin informativ. În plus, puteţi să vă dezabonaţi în orice moment direct de pe acest site web sau să ne informaţi cu privire la revocarea dvs. folosind opţiunea de contact furnizată la sfârşitul acestei note privind protecţia datelor.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VII.4. Utilizarea Google Recaptcha

a. Natura şi scopul prelucrării

În scopul protejării împotriva utilizării abuzive a formularelor noastre web, precum şi împotriva spam-ului, folosim serviciul Google

reCAPTCHA în contextul unor formulare de pe acest site. Prin verificarea unei intrări manuale, acest serviciu împiedică programele automate (aşa-numitele roboţi) să desfăşoare activităţi abuzive pe site-ul web. Acest lucru serveşte la protejarea intereselor noastre legitime în ceea ce priveşte protecţia site-ului nostru web împotriva utilizării abuzive şi o prezentare fără probleme a prezenţei noastre online, care sunt depăşite de interesele noastre.

Google reCAPTCHA utilizează un cod încorporat în site-ul web, aşa-numitul JavaScript, ca parte a procesului de verificare, metode care permit o analiză a utilizării de către dvs. a site-ului web, cum ar fi cookie-urile. Informaţiile colectate automat despre utilizarea de către dvs. a acestui site web, inclusiv adresa dvs. IP, sunt transmise în general unui server Google din SUA şi stocate acolo. În plus, alte module cookie stocate de serviciile Google în browserul dvs. sunt evaluate de Google reCAPTCHA.

Niciun fel de date cu caracter personal nu este citit sau stocat din câmpurile de introducere a formularului respectiv.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 (1) lit. f GDPR pe baza interesului nostru legitim de a îmbunătăţi securitatea şi funcţionalitatea site-ului nostru web.

c. Categorii de date

Adresa IP, data, URL-ul de referinţă, plugin-urile de browser, informaţii despre sistemul de operare, cookie-uri, setările dispozitivului utilizatorului (de exemplu, setările de limbă, locaţia, browserul etc.).

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţii interni ai departamentului IT şi Google, în calitate de operator.

e. Perioade de păstrare

După încetarea scopului şi a utilizării de către noi a Google reCAPTCHA, datele colectate în acest context vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară şi se bazează exclusiv pe consimţământul dvs. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conţinutul şi serviciile oferite.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Puteţi refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare în browserul dvs., însă vă rugăm să reţineţi că, în acest caz, este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţionalităţile acestui site web. Vă rugăm să reţineţi că acest lucru poate restricţiona funcţionalitatea site-ului nostru web pentru utilizarea dvs.

Informaţii suplimentare despre politica de protecţie a datelor a Google pot fi găsite aici: https://policies.google.com/privacy. Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei note privind protecţia datelor.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VII.5. Utilizarea Google Webfonts

a. Natura şi scopul prelucrării

Pentru a afişa conţinutul nostru în mod corect şi atractiv din punct de vedere grafic pe toate browserele, folosim „Google Web Fonts" (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA) pe acest site web pentru a afişa fonturile. Politica de confidenţialitate a operatorului de bibliotecă Google poate fi găsită aici: https://www.google.com/policies/privacy. Apelarea bibliotecilor de scripturi sau a bibliotecilor de fonturi declanşează automat o conexiune cu operatorul bibliotecii. Este teoretic posibil - deşi în prezent nu este clar dacă şi, în caz afirmativ, în ce scopuri - ca operatorul să colecteze datele Google

în acest caz. Informaţii suplimentare despre Google Web Fonts pot fi găsite la https://developers.google.com/fonts/faq şi în politica de confidenţialitate a Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

b. Temeiul juridic pentru prelucrare

Temeiul juridic pentru integrarea Google Web Fonts şi transferul de date către Google este consimţământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Adresa IP, data, URL-ul de referinţă, plugin-urile de browser, informaţii despre sistemul de operare, cookie-uri, setările dispozitivului utilizatorului (de exemplu, setările de limbă, locaţia, browserul etc.).

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţii interni şi Google, în calitate de operator.

e. Perioade de păstrare

Datele vor fi prelucrate în acest context numai atât timp cât există consimţământul corespunzător. Ulterior, acestea vor fi şterse, cu condiţia să nu existe obligaţii legale de păstrare contrare. Pentru a ne contacta în acest context, vă rugăm să utilizaţi datele de contact furnizate la începutul acestei politici de confidenţialitate.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea de date cu caracter personal nu este obligatorie din punct de vedere legal sau contractual. Cu toate acestea, afişarea corectă a conţinutului fonturilor standard nu poate fi posibilă fără el.

g. Transfer în ţară terță

Google prelucrează datele dvs. în SUA.

h. Revocarea consimţământului

Limbajul de programare JavaScript este utilizat în mod regulat pentru a afişa conţinutul. Prin urmare, vă puteţi opune prelucrării datelor prin dezactivarea executării JavaScript în browserul dvs. sau prin instalarea unui blocant JavaScript. Vă rugăm să reţineţi că acest lucru poate avea ca rezultat restricţii funcţionale pe site-ul web. Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei note privind protecţia datelor.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VII.6. Utilizarea Google Maps

a. Natura şi scopul prelucrării

Pe acest site web folosim serviciile Google Maps. Google Maps este operat de Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda. Acest lucru ne permite să vă prezentăm hărţi interactive direct pe site şi să utilizaţi funcţia de hartă în mod convenabil. Puteţi găsi mai multe informaţii despre prelucrarea datelor de către Google în politica de confidenţialitate Google. Acolo puteţi, de asemenea, să vă modificaţi setările de protecţie a datelor personale în centrul de protecţie a datelor. Atunci când vizitaţi site-ul web, Google primeşte informaţii că aţi accesat subpagina corespunzătoare a site-ului nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă Google furnizează un cont de utilizator prin intermediul căruia vă conectaţi sau dacă nu există niciun cont de utilizator. Dacă v-aţi conectat la Google, datele dvs. vor fi atribuite direct contului dvs. Dacă nu doriţi ca datele dvs. să fie atribuite profilului dvs. Google,

trebuie să vă deconectaţi de la Google înainte de a activa butonul. Google stochează datele dvs. sub formă de profiluri de utilizare şi le utilizează în scopuri publicitare, de cercetare de piaţă şi/sau de adaptare a site-ului său web la nevoile dvs. O astfel de evaluare este efectuată în special (chiar şi pentru utilizatorii care nu sunt conectaţi) pentru a furniza publicitate bazată pe nevoi şi pentru a informa alţi utilizatori ai reţelei sociale cu privire la activităţile dvs. pe site-ul nostru. Aveţi dreptul de a vă opune creării acestor profiluri de utilizator şi trebuie să contactaţi Google pentru a vă exercita acest drept.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Temeiul juridic pentru integrarea Google Maps şi transferul de date către Google este consimţământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Adresa IP, data, URL-ul de referinţă, plugin-urile de browser, informaţii despre sistemul de operare, cookie-uri, setările dispozitivului utilizatorului (de exemplu, setările de limbă, locaţia, browserul etc.).

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţii interni ai departamentului IT şi Google, în calitate de operator.

e. Perioade de păstrare

Datele vor fi prelucrate în acest context numai atât timp cât există consimţământul relevant. Ulterior, acestea vor fi şterse, cu condiţia să nu existe obligaţii legale de stocare contrare. Pentru a ne contacta în acest context, vă rugăm să utilizaţi datele de contact furnizate la începutul acestei politici de confidenţialitate.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară şi se bazează exclusiv pe consimţământul dvs. În cazul în care împiedicaţi accesul, acest lucru poate duce la restricţii funcţionale pe site-ul web.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu va avea loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Dacă nu doriţi ca Google să colecteze, să prelucreze sau să utilizeze datele dvs. prin intermediul site-ului nostru web, puteţi dezactiva JavaScript

în setările browserului. Cu toate acestea, în acest caz, nu veţi putea utiliza site-ul nostru web, sau doar într-o măsură limitată. Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei note privind protecţia datelor.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VII.7. Utilizarea Google AdWords

a. Natura şi scopul prelucrării

Site-ul nostru web utilizează Google Conversion Tracking. Compania care operează serviciile Google AdWords este Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda. Dacă aţi accesat site-ul nostru web prin intermediul unui anunţ plasat de Google, Google AdWords va seta un cookie pe computerul dvs. Cookie-ul de urmărire a conversiilor este setat atunci când un utilizator face clic pe un anunţ plasat de Google. În cazul în care utilizatorul vizitează anumite pagini ale site-ului nostru şi cookie-ul nu a expirat încă, noi şi Google putem recunoaşte că utilizatorul a făcut clic pe anunţ şi a fost redirecţionat către această pagină.

Fiecare client Google AdWords primeşte un cookie diferit. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul site-ului web al clienţilor AdWords. Informaţiile obţinute cu ajutorul cookie-ului de conversie sunt utilizate pentru a crea statistici de conversie pentru clienţii AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienţii află numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunţul lor şi au fost redirecţionaţi către o pagină etichetată cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, ei nu primesc nicio informaţie care să identifice personal utilizatorii. De fiecare dată când vizitaţi site-ul nostru web, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP, sunt transferate către Google în SUA. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procesului tehnic unor terţe părţi.

Compania noastră nu primeşte de la Google nicio informaţie prin intermediul căreia persoana vizată ar putea fi identificată.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor numai în conformitate cu reglementările relevante privind protecţia datelor. Acest lucru înseamnă că datele utilizatorilor vor fi prelucrate numai dacă a fost acordată permisiunea legală. Temeiul juridic pentru integrarea Google AdWords şi transferul de date către Google este consimţământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Adresa IP, data, URL-ul de referinţă, plugin-urile de browser, informaţii despre sistemul de operare, cookie-uri, setările dispozitivului utilizatorului (de exemplu, setările de limbă, locaţia, browserul etc.).

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţii interni şi Google, în calitate de operator.

e. Perioade de păstrare

Datele vor fi prelucrate în acest context numai dacă a fost acordat consimţământul corespunzător. Ulterior, acestea sunt şterse, cu excepţia cazului în care există obligaţii legale de păstrare care prevăd contrariul. Aceste module cookie îşi pierd valabilitatea după 30 de zile şi nu sunt utilizate pentru identificarea personală.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară şi se bazează exclusiv pe consimţământul dvs. În cazul în care împiedicaţi accesul, acest lucru poate duce la restricţii funcţionale pe site-ul web.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei notificări de confidenţialitate. Dacă nu doriţi să participaţi la urmărire, puteţi refuza setarea unui modul cookie necesar în acest scop - de exemplu, prin intermediul unei setări a browserului care dezactivează în general setarea automată a modulelor cookie sau prin setarea browserului dvs. astfel încât modulele cookie de la domeniul „googleleadservices.com" să fie blocate.

Vă rugăm să reţineţi că nu puteţi şterge modulele cookie de dezactivare atâta timp cât nu doriţi ca datele de măsurare să fie înregistrate. Dacă aţi şters toate cookie-urile din browser, trebuie să setaţi din nou cookie-ul de excludere respectiv.

i. Luarea automată a deciziilor şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri atunci când utilizăm Google AdWords.

VII.8. Utilizarea tehnologiilor Akamai

a. Natura şi scopul prelucrării

Site-ul nostru utilizează serviciul Akamai Technologies. Akamai Technologies este un furnizor de servicii de livrare şi accelerare a aplicaţiilor online şi a conţinutului.

Scopul prelucrării este de a furniza site-ul nostru web.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor introduse se bazează pe consimţământul utilizatorului (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

c. Categorii de date

{data categories}

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţii interni şi Akamai Technologies în calitate de operator.

e. Perioade de păstrare

După încetarea scopului şi a utilizării de către noi a tehnologiilor Akamai, datele colectate în acest context vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor cu caracter personal menţionate mai sus nu este cerută nici din punct de vedere legal, nici contractual.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea are loc în SUA.

h. Revocarea consimţământului

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară şi se bazează exclusiv pe consimţământul dvs. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conţinutul şi serviciile oferite.

i. Luarea automată a deciziilor şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VII.9. Utilizarea Hotjar

a. Natura şi scopul prelucrării

Folosim Hotjar pentru a înţelege mai bine nevoile utilizatorilor noştri şi pentru a optimiza ceea ce oferim pe acest site. Tehnologia Hotjar ne oferă o mai bună înţelegere a experienţelor utilizatorilor noştri (de exemplu, cât timp petrec utilizatorii pe anumite pagini, pe ce linkuri dau click, ce le place şi ce nu le place etc.), ceea ce ne ajută să ne adaptăm oferta la feedback-ul utilizatorilor noştri. Hotjar utilizează cookie-uri şi alte tehnologii pentru a colecta informaţii despre comportamentul utilizatorilor noştri şi despre dispozitivele acestora (în special, adresa IP a dispozitivului (colectată şi stocată doar în mod anonim), dimensiunea ecranului, tipul de dispozitiv (identificatori unici de dispozitiv), informaţii despre browserul utilizat, locaţia (doar pe ţară), limba preferată pentru vizualizarea site-ului nostru). Hotjar stochează aceste informaţii într-un profil de utilizator pseudonimizat. Informaţiile nu sunt folosite nici de Hotjar, nici de noi pentru a identifica utilizatorii individuali şi nici nu sunt combinate cu alte date despre utilizatorii individuali. Informaţii suplimentare pot fi găsite în politica de confidenţialitate a Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy).

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor introduse se bazează pe consimţământul utilizatorului (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Profil de utilizator pseudonimizat

d. Destinatari

Personalul departamentului IT

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa

e. Perioade de păstrare

Datele vor fi prelucrate în acest context numai dacă a fost obţinut consimţământul corespunzător. Ulterior, acestea vor fi şterse, cu excepţia cazului în care există o obligaţie legală de a le păstra. Pentru a ne contacta în acest context, vă rugăm să folosiţi datele de contact furnizate la începutul acestei Politici de confidenţialitate.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară şi se bazează exclusiv pe consimţământul dvs. În cazul în care împiedicaţi accesul, acest lucru poate duce la restricţii funcţionale pe site-ul web.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE), deoarece Hotjar Ltd. are sediul în Malta.

h. Retragerea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei notificări de confidenţialitate.

Puteţi să vă opuneţi stocării de către Hotjar a unui profil de utilizator şi a informaţiilor despre vizita dvs. pe site-ul nostru web, precum şi setării de module cookie de urmărire Hotjar pe alte site-uri web, făcând clic pe acest link de dezactivare (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-ou).

i. Luarea automată a deciziilor şi crearea de profiluri

Instrumentul de urmărire hotjar poate fi utilizat pentru a evalua comportamentul vizitatorilor site-ului web şi pentru a analiza interesele acestora. În acest scop, creăm un profil de utilizator anonimizat.

VII.10. Utilizarea serviciilor Microsoft

a. Natura şi scopul prelucrării

Acest site web utilizează Microsoft Azure de la Microsoft Services. Microsoft Azure este o platformă de cloud computing de la Microsoft.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 (1) lit. f GDPR pe baza interesului nostru legitim de a îmbunătăţi stabilitatea şi funcţionalitatea site-ului nostru web.

c. Categorii de date

Adresa IP, data, URL-ul de referinţă, plugin-urile de browser, informaţii despre sistemul de operare, cookie-uri, setările dispozitivului utilizatorului (de exemplu, setările de limbă, locaţia, browserul etc.).

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţii interni ai Departamentului IT şi Microsoft, în calitate de operator.

e. Perioade de păstrare

După încetarea scopului şi a utilizării serviciilor Microsoft de către noi, datele colectate în acest context vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară şi se bazează exclusiv pe consimţământul dvs. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conţinutul şi serviciile oferite.

g. Transfer de la terţi

Bing Maps este operat de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 SUA.

h. Revocarea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei note privind protecţia datelor.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VII.11. Utilizarea Monotype Fonts

a. Natura şi scopul prelucrării

Pentru a afişa conţinutul nostru în mod corect şi atractiv din punct de vedere grafic pe toate browserele, folosim Monotype Fonts pe acest site web pentru a afişa fonturile. Apelarea bibliotecilor de scripturi sau a bibliotecilor de fonturi declanşează automat o conexiune cu operatorul bibliotecii. În acest fel, este teoretic posibil - dar, în prezent, şi neclar - dacă şi, în caz afirmativ, în ce scopuri operatorul colectează date.

b. Temeiul juridic pentru prelucrare

Temeiul juridic pentru integrarea Monotype Fonts şi transferul de date asociat către Monotype GmbH este consimţământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Adresa IP, data, URL-ul de referinţă, plugin-urile de browser, informaţii despre sistemul de operare, cookie-uri, setările dispozitivului utilizatorului (de exemplu, setările de limbă, locaţia, browserul etc.).

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţii interni şi Monotype GmbH în calitate de procesator de comenzi.

e. Perioade de păstrare

Datele vor fi prelucrate în acest context numai dacă a fost acordat consimţământul corespunzător. Ulterior, acestea vor fi şterse, cu condiţia să nu existe obligaţii legale de a păstra datele. Pentru a ne contacta în acest context, vă rugăm să utilizaţi datele de contact furnizate la începutul acestei politici de confidenţialitate.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea de date cu caracter personal nu este obligatorie din punct de vedere legal sau contractual. Cu toate acestea, afişarea corectă a conţinutului fonturilor standard nu poate fi posibilă fără el.

g. Transfer în ţară terță

Monotype GmbH prelucrează datele dvs. în SUA.

h. Revocarea consimţământului

Limbajul de programare JavaScript este utilizat în mod regulat pentru a afişa conţinutul. Prin urmare, vă puteţi opune prelucrării datelor prin dezactivarea executării JavaScript în browserul dvs. sau prin instalarea unui blocant JavaScript. Vă rugăm să reţineţi că acest lucru poate avea ca rezultat restricţii funcţionale pe site-ul web. Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei note privind protecţia datelor.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VII.12. Utilizarea pluginurilor video Vimeo

a. Natura şi scopul prelucrării

Pe acest site web este integrat conţinut de la furnizori terţi. Integrarea videoclipurilor serveşte la protejarea intereselor noastre legitime în ceea ce priveşte o comercializare optimă a ofertei noastre, care prevalează asupra intereselor noastre. Instrumentul de urmărire Google Analytics este integrat automat în videoclipurile de pe Vimeo care sunt încorporate pe site-ul nostru. Nu avem nicio influenţă asupra setărilor de urmărire şi a rezultatelor analizelor colectate prin intermediul acestora şi nu le putem vizualiza. În plus, pentru vizitatorii site-ului web sunt instalate balize web prin încorporarea videoclipurilor Vimeo.

Scopul şi domeniul de aplicare al colectării datelor, precum şi prelucrarea şi utilizarea ulterioară a datelor de către furnizori, precum şi drepturile dvs. în această privinţă şi opţiunile de setare pentru protejarea confidenţialităţii, pot fi găsite în informaţiile privind protecţia datelor Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 (1) lit. f GDPR pe baza interesului nostru legitim în ceea ce priveşte funcţionalitatea site-ului nostru web.

c. Categorii de date

Adresa IP, data, URL-ul de referinţă, plugin-urile de browser, informaţii despre sistemul de operare, cookie-uri, setările dispozitivului utilizatorului (de exemplu, setările de limbă, locaţia, browserul etc.).

d. Destinatari

Destinatarii datelor sunt angajaţii interni ai Departamentului IT şi ai Vimeo, precum şi Google, în calitate de operator.

e. Perioade de păstrare

După încetarea scopului şi a utilizării de către noi a Vimeo, datele colectate în acest context vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară şi se bazează exclusiv pe consimţământul dvs. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conţinutul şi serviciile oferite.

g. Transfer de la terţi

Acest conţinut este furnizat de Vimeo LLC. Vimeo este operat de Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, SUA.

h. Revocarea consimţământului

Pentru a împiedica setarea cookie-urilor de urmărire Google Analytics, puteţi împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului dvs.; cu toate acestea, dorim să vă atragem atenţia că, în acest caz, este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţiile acestui site web în deplinătatea lor. În plus, puteţi împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie şi legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP), precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând plugin-ul pentru browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei notificări de confidenţialitate.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VIII. Social Media

a. Natura şi scopul prelucrării

Apreciem interesul dvs. pentru prezenţa noastră pe platformele de socializare. Dorim să vă oferim o imagine de ansamblu a datelor colectate, utilizate şi stocate de noi.

În general, reţelele sociale pot analiza în mod cuprinzător comportamentul dvs. ca utilizator atunci când vizitaţi site-ul lor web sau un site web cu conţinut integrat în reţelele sociale (de exemplu, butoane de like sau bannere publicitare). Prin vizitarea prezenţelor noastre pe reţelele de socializare, sunt declanşate numeroase operaţiuni de prelucrare relevante pentru protecţia datelor. În detaliu:

Dacă sunteţi conectat la contul dvs. de social media şi vizitaţi prezenţa noastră pe reţelele de socializare, operatorul portalului de social media poate atribui această vizită contului dvs. de utilizator. Cu toate acestea, datele dvs. personale pot fi colectate în anumite circumstanţe şi în cazul în care nu sunteţi conectat sau nu aveţi un cont pe portalul de socializare respectiv. În acest caz, această colectare de date are loc, de exemplu, prin intermediul cookie-urilor care sunt stocate pe dispozitivul final sau prin înregistrarea adresei dvs. IP. Cu ajutorul datelor colectate în acest mod, operatorii portalurilor de socializare pot crea profiluri de utilizator în care sunt stocate preferinţele şi interesele dvs. În acest fel, publicitatea bazată pe interese vă poate fi afişată atât în interiorul, cât şi în afara prezenţei respective în social media. Cu condiţia să aveţi un cont în reţeaua socială respectivă, publicitatea bazată pe interese poate fi afişată pe toate dispozitivele pe care sunteţi sau aţi fost conectat. Vă rugăm să reţineţi, de asemenea, că nu putem urmări toate procedurile de procesare pe portalurile de socializare. Prin urmare, în funcţie de furnizor, procedurile de prelucrare ulterioare pot fi efectuate de către operatorii portalurilor de socializare. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi condiţiile de utilizare şi dispoziţiile privind protecţia datelor ale portalurilor de socializare respective.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR pe baza interesului nostru legitim de a oferi posibilităţi de contact clienţilor noştri. Procesele de analiză iniţiate de reţelele de socializare se pot baza pe temeiuri juridice divergente care urmează să fie indicate de către operatorii reţelelor de socializare (de exemplu, consimţământul în sensul art. 6 (1) lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Vă rugăm să consultaţi informaţiile privind protecţia datelor ale furnizorului de servicii respectiv pentru a afla ce date specifice sunt colectate şi cum sunt utilizate:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Destinatari

  • Angajaţi ai departamentului IT al propriei companii 
  • Facebook
  • Google

e. Perioade de păstrare

După încetarea scopului şi a utilizării de către noi a platformei de socializare, datele colectate în acest context vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conţinutul şi serviciile oferite.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei notificări de confidenţialitate.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VIII.1. Utilizarea plugin-urilor de social media

a. Natura şi scopul prelucrării

Pe site-urile noastre web sunt utilizate plugin-uri sociale de la furnizorii enumeraţi mai jos. Puteţi recunoaşte plugin-urile prin faptul că sunt marcate cu logo-ul corespunzător.

Informaţiile, care pot include date cu caracter personal, pot fi trimise furnizorului de servicii prin intermediul acestor pluginuri şi pot fi utilizate de către furnizorul de servicii. Prevenim colectarea şi transmiterea inconştientă şi neintenţionată a datelor către furnizorul de servicii printr-o aşa-numită soluţie Shariff. Numai prin apăsarea plugin-ului se declanşează colectarea de informaţii şi transmiterea acestora către furnizorul de servicii. Nu colectăm niciun fel de date cu caracter personal prin intermediul plugin-urilor sociale sau prin utilizarea acestora.

Nu avem nicio influenţă asupra datelor pe care le colectează un plugin activat şi asupra modului în care acestea sunt utilizate de către furnizor. În prezent, trebuie să se presupună că se stabileşte o conexiune directă la serviciile furnizorului şi că se colectează şi se utilizează cel puţin adresa IP şi informaţiile legate de dispozitiv. Există, de asemenea, posibilitatea ca furnizorii de servicii să încerce să salveze cookie-uri pe computerul utilizat.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR pe baza interesului nostru legitim în ceea ce priveşte funcţionalitatea site-ului nostru web.

c. Categorii de date

Vă rugăm să consultaţi informaţiile privind protecţia datelor ale furnizorului de servicii respectiv pentru a afla ce date specifice sunt colectate şi cum sunt utilizate:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Destinatari

  • Angajaţi ai departamentului IT al propriei companii
  • Facebook
  • Google LinkedIn

e. Perioade de păstrare

Datele colectate direct de către noi prin intermediul plugin-urilor de social media vor fi şterse din sistemele noastre imediat ce scopul stocării lor nu mai este valabil, ne solicitaţi să le ştergem, vă retrageţi consimţământul de a le stoca sau scopul

pentru stocarea datelor nu se mai aplică. Cookie-urile stocate rămân pe dispozitivul final până când le ştergeţi. Dispoziţiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Nu avem nicio influenţă asupra perioadei de stocare a datelor dvs., care sunt stocate de către operatorii reţelelor de socializare în scopuri proprii. Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi direct operatorii reţelelor sociale (de exemplu, în politica de confidenţialitate a acestora, a se vedea mai sus).

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conţinutul şi serviciile oferite.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei notificări de confidenţialitate.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VIII.2. Prezenţă online pe YouTube

a. Natura şi scopul prelucrării

Vă mulţumim pentru interesul acordat prezenţei noastre pe YOUTUBE. Dorim să vă oferim o imagine de ansamblu a datelor colectate, utilizate şi stocate de noi.

Reţelele sociale pot, de obicei, să analizeze în mod cuprinzător comportamentul dvs. ca utilizator atunci când vizitaţi site-ul lor web sau un site web cu conţinut integrat în reţelele sociale (de exemplu, butoane de like sau bannere publicitare). Vizitarea prezenţei noastre în social media pe YouTube declanşează numeroase operaţiuni de prelucrare relevante pentru protecţia datelor. În detaliu:

Dacă sunteţi conectat la contul dvs. de YouTube şi vizitaţi prezenţa noastră pe reţelele sociale, YouTube poate atribui această vizită contului dvs. de utilizator. Cu toate acestea, datele dvs. personale pot fi colectate în anumite circumstanţe şi dacă nu sunteţi conectat sau nu aveţi un cont pe YouTube. În acest caz, această colectare de date are loc, de exemplu, prin intermediul

de cookie-uri care sunt stocate pe dispozitivul final sau prin înregistrarea adresei dvs. IP. Cu ajutorul datelor colectate în acest mod, YouTube poate crea profiluri de utilizator în care sunt stocate preferinţele şi interesele dvs.. În acest fel, vi se poate afişa publicitate bazată pe interese în interiorul şi în afara YouTube. Dacă aveţi un cont pe YouTube, publicitatea bazată pe interese poate fi afişată pe toate dispozitivele pe care sunteţi conectat sau aţi fost conectat. Vă rugăm să reţineţi, de asemenea, că nu suntem în măsură să urmărim toate prelucrările de pe YouTube. Prin urmare, operaţiunile de prelucrare ulterioare pot fi efectuate de YouTube. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi termenii de utilizare şi politica de confidenţialitate a YouTube.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR pe baza interesului nostru legitim de a ne contacta clienţii. Procesele de analiză iniţiate de YouTube se pot baza pe temeiuri juridice diferite care urmează să fie indicate de YouTube (de exemplu, consimţământul în sensul art. 6 (1) lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Vă rugăm să consultaţi informaţiile despre protecţia datelor de pe YouTube pentru a afla ce date specifice sunt colectate şi cum sunt utilizate:

YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Destinatari

Angajaţi ai departamentului IT al propriei companii Google

e. Perioade de păstrare

După încetarea scopului şi a utilizării de către noi a YouTube, datele colectate în acest context vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conţinutul şi serviciile oferite.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei notificări de confidenţialitate.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VIII.3. Prezenţă online pe Facebook

a. Natura şi scopul prelucrării

Apreciem interesul dvs. pentru prezenţa noastră pe FACEBOOK. Dorim să vă oferim o imagine de ansamblu a datelor colectate, utilizate şi stocate de noi.

Reţelele sociale pot, de obicei, să analizeze în mod cuprinzător comportamentul dvs. ca utilizator atunci când vizitaţi site-ul lor web sau un site web cu conţinut integrat în reţelele sociale (de exemplu, butoane de like sau bannere publicitare). Vizitarea prezenţei noastre în social media pe Facebook declanşează numeroase operaţiuni de prelucrare relevante pentru protecţia datelor. În detaliu:

Dacă sunteţi conectat la contul dvs. de Facebook şi vizitaţi prezenţa noastră în social media, Facebook poate atribui această vizită contului dvs. de utilizator. Cu toate acestea, datele dvs. personale pot fi colectate în anumite circumstanţe şi în cazul în care nu sunteţi conectat sau nu aveţi un cont pe Facebook. În acest caz, această colectare de date are loc, de exemplu, prin intermediul cookie-urilor care sunt stocate pe dispozitivul final sau prin înregistrarea adresei dvs. IP. Cu ajutorul datelor colectate în acest mod, Facebook poate crea profiluri de utilizator în care sunt stocate preferinţele şi interesele dvs.. În acest fel, vi se poate afişa publicitate bazată pe interese în interiorul şi în afara Facebook. Dacă aveţi un cont pe Facebook, publicitatea bazată pe interese poate fi afişată pe toate dispozitivele pe care sunteţi conectat sau aţi fost conectat.

Vă rugăm să reţineţi, de asemenea, că nu putem urmări toată procesarea pe Facebook. Prin urmare, este posibil ca Facebook să efectueze operaţiuni de prelucrare suplimentare. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi termenii de utilizare şi politica de confidenţialitate a Facebook.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR pe baza interesului nostru legitim de a ne contacta clienţii. Procesele de analiză iniţiate de Facebook se pot baza pe diferite temeiuri juridice, care urmează să fie specificate de Facebook (de exemplu, consimţământul în sensul art. 6 (1) lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Vă rugăm să consultaţi informaţiile privind protecţia datelor de la Facebook pentru a afla ce date specifice sunt colectate şi cum sunt utilizate:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

d. Destinatari

Angajaţi ai departamentului IT al propriei companii

Facebook

e. Perioade de păstrare

După încetarea scopului şi a utilizării de către noi a Facebook, datele colectate în acest context vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conţinutul şi serviciile oferite.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei notificări de confidenţialitate.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VIII.4. Prezenţa online pe LinkedIn

a. Natura şi scopul prelucrării

Vă mulţumim pentru interesul dvs. pentru prezenţa noastră pe LINKEDIN. Dorim să vă oferim o imagine de ansamblu a datelor colectate, utilizate şi stocate de noi.

Reţelele sociale pot, de obicei, să analizeze în mod cuprinzător comportamentul dvs. ca utilizator atunci când vizitaţi site-ul lor web sau un site web cu conţinut integrat în reţelele sociale (de exemplu, butoane de like sau bannere publicitare). Vizitarea prezenţei noastre în social media pe LinkedIn declanşează numeroase operaţiuni de prelucrare relevante pentru protecţia datelor. În detaliu:

Dacă sunteţi conectat la contul dvs. de LinkedIn şi vizitaţi prezenţa noastră în social media, LinkedIn poate atribui această vizită contului dvs. de utilizator. Cu toate acestea, datele dvs. personale pot fi colectate în anumite circumstanţe şi în cazul în care nu sunteţi conectat sau nu aveţi un cont pe LinkedIn. În acest caz, această colectare de date are loc, de exemplu, prin intermediul cookie-urilor care sunt stocate pe dispozitivul final sau prin înregistrarea adresei dvs. IP. Cu ajutorul datelor colectate în acest mod, LinkedIn poate crea profiluri de utilizator în care sunt stocate preferinţele şi interesele dvs.. În acest fel,

pot fi afişate reclame bazate pe interese în interiorul şi în afara LinkedIn. Dacă aveţi un cont pe LinkedIn, publicitatea bazată pe interese poate fi afişată pe toate dispozitivele pe care sunteţi sau aţi fost conectat De asemenea, vă rugăm să reţineţi că nu putem urmări toate prelucrările de pe LinkedIn. Prin urmare, LinkedIn poate efectua alte operaţiuni de prelucrare. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi termenii de utilizare şi politica de confidenţialitate a LinkedIn.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR pe baza interesului nostru legitim în ceea ce priveşte oportunităţile de contact cu clienţii noştri. Procesele de analiză iniţiate de LinkedIn se pot baza pe temeiuri juridice divergente care urmează să fie specificate de LinkedIn (de exemplu, consimţământul în sensul art. 6 (1) lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Vă rugăm să consultaţi informaţiile privind protecţia datelor de la LinkedIn pentru a afla ce date specifice sunt colectate şi cum sunt utilizate:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

d. Destinatari

Angajaţi ai departamentului IT al propriei companii

LinkedIn

e. Perioade de păstrare

După încetarea scopului şi a utilizării LinkedIn de către noi, datele colectate în acest context vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conţinutul şi serviciile oferite.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei notificări de confidenţialitate.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

VIII.5. Prezenţa online pe XING

a. Natura şi scopul prelucrării

Vă mulţumim pentru interesul acordat prezenţei noastre pe XING. Dorim să vă oferim o imagine de ansamblu a datelor colectate, utilizate şi stocate de noi.

Reţelele sociale pot, de obicei, să analizeze în mod cuprinzător comportamentul dvs. ca utilizator atunci când vizitaţi site-ul lor web sau un site web cu conţinut integrat în reţelele sociale (de exemplu, butoane de like sau bannere publicitare). Prin vizitarea prezenţei noastre în social media pe Xing, sunt declanşate numeroase operaţiuni de prelucrare relevante pentru protecţia datelor. În detaliu:

Dacă sunteţi conectat la contul dvs. Xing şi vizitaţi prezenţa noastră în social media, Xing poate atribui această vizită contului dvs. de utilizator. Cu toate acestea, datele dvs. personale pot fi colectate în anumite circumstanţe şi în cazul în care nu sunteţi conectat sau nu aveţi un cont pe Xing. În acest caz, această colectare de date are loc, de exemplu, prin intermediul cookie-urilor care sunt stocate pe dispozitivul final sau prin înregistrarea adresei dvs. IP. Cu ajutorul datelor colectate în acest mod, Xing poate crea profiluri de utilizator în care sunt stocate preferinţele şi interesele dvs.. În acest fel, vi se poate afişa publicitate bazată pe interese în interiorul şi în afara Xing. Dacă aveţi un cont pe Xing, publicitatea bazată pe interese poate fi afişată pe toate dispozitivele pe care sunteţi conectat sau aţi fost conectat. Vă rugăm să reţineţi, de asemenea, că nu putem urmări toate prelucrările pe Xing. Prin urmare, Xing poate efectua operaţiuni de prelucrare suplimentare. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi termenii de utilizare şi politica de confidenţialitate a Xing.

b. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR pe baza interesului nostru legitim de a ne contacta clienţii. Procesele de analiză iniţiate de Xing se pot baza pe temeiuri juridice diferite care urmează să fie specificate de Xing (de exemplu, consimţământul în sensul art. 6 (1) lit. a GDPR).

c. Categorii de date

Vă rugăm să consultaţi informaţiile privind protecţia datelor de la Xing pentru a afla ce date specifice sunt colectate şi cum sunt utilizate:

Xing: https://www.xing.com/privacy

d. Destinatari

Angajaţi ai departamentului IT al propriei companii

Xing

e. Perioade de păstrare

După încetarea scopului şi a utilizării de către noi a Xing, datele colectate în acest context vor fi şterse.

f. Cerinţă legală / contractuală

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda

accesul la conţinuturile şi serviciile noastre oferite.

g. Transfer în ţară terță

Prelucrarea nu are loc în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE).

h. Retragerea consimţământului

Vă puteţi revoca în orice moment consimţământul pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pentru viitor. Ne puteţi notifica revocarea în orice moment folosind opţiunea de contact furnizată la începutul acestei notificări de confidenţialitate.

i. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri pentru această prelucrare a datelor.

IX. Securitatea datelor

Datele cu caracter personal ale fiecărei persoane care are o relaţie contractuală, precontractuală sau de altă natură cu societatea noastră merită o protecţie specială. Ne propunem să menţinem nivelul nostru de protecţie a datelor la un nivel ridicat. De aceea, ne concentrăm pe dezvoltarea continuă a conceptelor noastre de protecţie şi securitate a datelor. Prin urmare, ne angajăm să vă protejăm confidenţialitatea şi să tratăm datele dvs. personale în mod confidenţial. Pentru a preveni manipularea, pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor dvs. stocate la noi, luăm măsuri de securitate tehnice şi organizaţionale extinse, care sunt revizuite periodic şi adaptate la progresul tehnologic. Acestea includ, printre altele, utilizarea unor proceduri de criptare recunoscute (SSL sau TLS). Cu toate acestea, am dori să subliniem că, datorită structurii internetului, este posibil ca regulile de protecţie a datelor şi măsurile de securitate menţionate mai sus să nu fie respectate de alte persoane sau instituţii care nu se află în sfera noastră de responsabilitate. În special, datele divulgate necriptat - de exemplu, în cazul în care acest lucru se face prin e-mail - pot fi citite de terţi. Nu avem nicio influenţă tehnică asupra acestui aspect. Este responsabilitatea utilizatorului să protejeze datele pe care le furnizează împotriva utilizării abuzive prin criptarea lor sau în orice alt mod.

X. Drepturile persoanelor vizate

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de dvs. în calitate de utilizator, sunteţi considerat persoană vizată în conformitate cu GDPR. Persoanele vizate au următoarele drepturi faţă de operator:

Dreptul de acces (articolul 15 din GDPR)

Dreptul la rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal (art. 16, 17 din GDPR) Dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18 din GDPR)

Dreptul la comunicare în legătură cu rectificarea sau ştergerea datelor dvs. cu caracter personal sau cu restricţionarea prelucrării (art. 19 din GDPR)

Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR) Dreptul de opoziţie (art. 21 din GDPR)

Dreptul de a revoca declaraţiile de consimţământ date. Legalitatea prelucrării datelor efectuate până la revocare rămâne neafectată datorită consimţământului valabil până la data respectivă. (art. 7 alin. 3 GDPR)

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (articolul 77 din GDPR)

XI. Dreptul nostru de a modifica directiva

Deoarece modificările legislative sau modificările proceselor interne ale companiei noastre pot face necesară adaptarea acestei declaraţii de protecţie a datelor, vă rugăm să citiţi cu regularitate această declaraţie de protecţie a datelor. Declaraţia privind protecţia datelor poate fi accesată în orice moment la {link to data protection declaration}. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica această politică în orice moment, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor.

XII. Prezentare generală a procesoarelor utilizate

În cazul în care, în cursul prelucrării noastre, dezvăluim date altor persoane şi companii (procesatori de comenzi, persoane responsabile în comun sau terţi), le transmitem sau le acordăm în alt mod acces la date, acest lucru se va face numai pe baza unei permisiuni legale (de exemplu, dacă transmiterea datelor către terţi, cum ar fi furnizorii de servicii de plată, este necesară pentru executarea contractului), dacă utilizatorii şi-au dat consimţământul, dacă o obligaţie legală prevede acest lucru sau pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, atunci când folosim agenţi, gazde web etc.). În cazul în care dezvăluim sau transferăm date către alte companii din grupul nostru de companii sau le acordăm accesul în alt mod, acest lucru se face în special în scopuri administrative ca interes legitim şi, în plus, pe o bază care respectă cerinţele legale.

Următoarele organizaţii, companii sau persoane au fost împuternicite de către operatorul acestui site web să prelucreze datele:

Prelucrători din interiorul/în afara UE/SEE:

Societatea comercială

Lista de procesoare AD AD-VERARBEITER

XIII. Servicii şi aplicaţii proprii

Prelucrarea datelor referitoare la solicitanţi

Vă oferim posibilitatea de a vă adresa nouă (de exemplu, prin e-mail, prin poştă sau prin intermediul formularului de cerere online). În cele ce urmează, vă informăm cu privire la domeniul de aplicare, scopul şi utilizarea datelor dvs. cu caracter personal colectate în cadrul procesului de depunere a candidaturii. Vă asigurăm că colectarea, procesarea şi utilizarea datelor dvs. se va realiza în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor şi cu toate celelalte dispoziţii legale şi că datele dvs. vor fi tratate cu stricte confidenţialitate.

Domeniul și scopul colectării datelor

Atunci când ne trimiteţi o candidatură, prelucrăm datele dvs. personale asociate (de exemplu, date de contact şi de comunicare, documente de candidatură, note luate în timpul interviurilor etc.) în măsura în care acest lucru este necesar pentru a decide cu privire la stabilirea unei relaţii de muncă.

În cazul în care candidatura este acceptată, datele trimise de dvs. vor fi stocate în sistemele noastre de prelucrare a datelor în baza art. 6 (1) lit. b GDPR în scopul implementării raportului de muncă.

Perioada de păstrare a datelor

În cazul în care nu putem să vă facem o ofertă de muncă, dacă refuzaţi o ofertă de muncă sau vă retrageţi candidatura, ne rezervăm dreptul de a păstra datele pe care ni le-aţi transmis pentru o perioadă de până la 6 luni de la încheierea procesului de candidatură (respingerea sau retragerea candidaturii) pe baza intereselor noastre legitime (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR). Datele vor fi apoi şterse, iar documentele fizice ale cererii vor fi distruse. Această stocare serveşte în special ca dovadă în cazul unui litigiu juridic. În cazul în care este evident că datele vor fi necesare după expirarea perioadei de 6 luni (de exemplu, din cauza unui litigiu iminent sau în curs de soluţionare), datele vor fi şterse numai atunci când nu mai există scopul stocării ulterioare.

De asemenea, poate avea loc o stocare mai lungă dacă v-aţi dat consimţământul (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR) sau dacă obligaţiile legale de stocare împiedică ştergerea.

Includerea în grupul de candidaţi

Dacă nu vă facem o ofertă de muncă, este posibil să vă includem în lista noastră de candidaţi. În cazul în care sunteţi acceptat, toate documentele şi detaliile din cererea dvs. vor fi transferate în fondul de candidaţi, astfel încât să vă putem contacta în cazul în care apar posturi vacante adecvate.

Includerea în grupul de candidaţi se bazează exclusiv pe consimţământul dvs. expres (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Acordarea consimţământului este voluntară şi nu are legătură cu procesul de depunere a cererilor actuale. Persoana în cauză îşi poate revoca consimţământul în orice moment. În acest caz, datele din grupul de candidaţi vor fi şterse irevocabil, cu excepţia cazului în care există motive legale pentru păstrarea lor.

Datele din fondul de candidaţi vor fi şterse irevocabil în termen de cel mult doi ani de la acordarea consimţământului.

Formular de contact

Dacă ne trimiteţi solicitări prin intermediul formularului de contact sau dacă utilizaţi serviciile noastre, detaliile din formular, inclusiv datele dvs

de contact pe care le furnizaţi acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării cererii de informaţii şi în cazul unor întrebări ulterioare. Nu vom transmite aceste date fără consimţământul dvs. sau acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopul solicitării.

Prelucrarea acestor date se bazează pe articolul. 6 alin. 1 lit. a. şi lit. b. GDPR, în cazul în care cererea dvs. este legată de consimţământul dvs., de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în ceea ce priveşte gestionarea eficientă a cererilor de informaţii care ne sunt adresate (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) sau pe baza consimţământului dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR), dacă acest lucru a fost solicitat; consimţământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care le introduceţi în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne solicitaţi să le ştergem, până când vă retrageţi consimţământul de a le stoca sau până când scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce am finalizat procesarea cererii dvs. de informaţii). Dispoziţiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Cerere de informaţii prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactaţi prin e-mail, telefon sau fax, cererea dvs., inclusiv toate datele cu caracter personal care rezultă din aceasta (nume, cerere) vor fi stocate şi prelucrate de noi în scopul procesării cererii dvs.. Nu transmitem aceste date fără consimţământul dvs.

Prelucrarea acestor date se bazează pe articolul. 6 (1) lit. b GDPR dacă solicitarea dvs. este legată de executarea unui contract sau este necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor de informaţii care ne sunt adresate (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) sau pe consimţământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR), în cazul în care acesta a fost solicitat; consimţământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care ni le trimiteţi prin intermediul cererilor de contact vor rămâne la noi până când ne solicitaţi să le ştergem, până când vă retrageţi consimţământul de a le stoca sau până când scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce cererea dvs. a fost procesată).

Dispoziţiile legale obligatorii - în special perioadele legale de păstrare - rămân neafectate.

XIV. Lista cookie-urilor şi a serviciilor externe utilizate

Prezentare generală a modulelor cookie şi a stocării web

NumeTipDurata de păstrare (zile)DomeniuSursă
Scop
__cf_bm
Parte terţă (permanent)1fonts.netNecunoscut
Necunoscut
__cf_bm
Parte terţă (permanent)1vimeo.comNecunoscut
Necunoscut
_hjAbsoluteSessionIn
Progress
Parte primară (permanent))1trox.atHotjarAnalytics
_hjFirstSeen
Parte primară (permanent)1trox.atHotjarAnalytics
_hjIncludedInPagevie  wSample
Parte primară (permanent)1trox.atHotjarAnalytics
_hjIncludedInSession  Sample
Parte primară (permanent)1trox.atHotjarAnalytics
_hjSession_1932564
Parte primară (permanent)1trox.atNecunoscutNecunoscut
_hjSessionUser_19325  64
Parte primară (permanent)365trox.atNecunoscutNecunoscut
_trox_session
Parte primară (permanent)0trox.atNecunoscutNecunoscut
active_basket_id
Parte primară (permanent)7305trox.atNecunoscutNecunoscut
anonymous_basket_id
Parte primară (permanent))7305trox.atNecunoscutNecunoscut
ARRAffinitySameSite
Parte terţă (permanent)0azurewebsites.netMicrosoft ServicesFunktional
consent_preferences
Parte primară (permanent)7305trox.atNecunoscutNecunoscut
player
Parte terţă (permanent)365vimeo.comVimeoAudio/Video-Player
recentproducts
Parte primară (permanent)7305trox.atNecunoscutNecunoscut
vuid
Parte terţă (permanent)730vimeo.comVimeoAudio/Video-Player

Prezentare generală a serviciilor externe                                                                      

NumeDomeniuSursă
Scop
Akamai Technologiesakamaized.netAkamai TechnologiesWeb-Storage
Google Fontsfonts.googleapis.comGoogleFunctional
Google Mapsmaps.googleapis.comGoogleExternal Content
Google Recaptcharecaptcha.netGoogleInteraction
Hotjarhotjar.comHotjarAnalytics
Microsoft Servicesazurewebsites.netMicrosoftFunctional
Monotype GmbHfonts.netMonotypeWeb-Stprage
Vimeovimeo.comVimeoAudio/Video-Player
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Distribuie pagina

Recomandaţi această pagină

Recomandaţi această pagină prin trimiterea unui link prin mail.

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Distribuie pagina

Vă mulţumim pentru recomandare!

Recomandarea dumneavoastră a fost expediată şi va fi primită în curând.


Contact

Suntem aici pentru dumneavoastră

Vă rugăm să exprimaţi mesajul dumneavoastră şi tipul de cerere
Tel.: +40 31 82 43 041 | Fax: +40 31 82 43 040

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Contact

Vă mulţumim pentru mesaj!

Mesajul dumneavoastră este trimis şi va fi procesat în curând.
Departamentul nostru de Cereri Service o să vă contacteze în cel mai scurt timp Pentru întrebări generale privind produsele sau serviciile puteţi suna şi la:
Tel.: +40 31 82 43 041 | Fax: +40 31 82 43 040

Contact

Suntem aici pentru dumneavoastră

Vă rugăm să exprimaţi mesajul dumneavoastră şi tipul de cerere
Tel.: +40 31 82 43 041 | Fax: +40 31 82 43 040

Attachment (max. 10MB)

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Contact

Vă mulţumim pentru mesaj!

Mesajul dumneavoastră este trimis şi va fi procesat în curând.
Departamentul nostru de Cereri Service o să vă contacteze în cel mai scurt timp Pentru întrebări generale privind produsele sau serviciile puteţi suna şi la:
Tel.: +40 31 82 43 041 | Fax: +40 31 82 43 040